Ledarskap i en organisation av digitala nomader

Vad är en digital nomad?

Ja, låt oss böra med att sätta begreppet digital nomad först och främst. Som uttrycket antyder är det en person som är rörlig, därav nomad, men personen är inte virtuell eller digital på annat sätt än att den har skapat sig förutsättningen att bara arbeta digitalt. För många kan det låta väldigt konstigt att allt arbete kan göras digitalt men om du tänker efter är det inte så konstigt.

Det är helt enkelt en person som kan utföra sitt arbete från sin dator och kan därmed befinna sig var som helst i världen när hen arbetar.

Jag hävdar att majoriteten av alla tjänstemän idag faktiskt kan vara digital nomader men väljer att inte vara mobila eller rörliga på grund av gamla strukturer och normer.

De personer som har valt att vara digitala nomader har helt enkelt valt att göra något annat med sin tid än att sitta på samma kontor varje dag och ändå bara utföra sitt arbete via sin dator. Ja, förutom de obligatoriska mötena som många organisationer håller helt utan mening för verksamheten.

De drivs helt enkelt av en vilja att uppleva något mer i sitt liv och väljer att se världen under den korta tid de har fått möjlighet att göra det. Därför arbetar en digital nomad aldrig på ett kontor utan precis där i världen hen befinner sig just nu.

Va? Inget kontor?

Precis, inget kontor. När du har låtit panikattacken lägga sig kommer du snabbt inse att det finns enorma fördelar med att inte ha folk på ett kontor. Men visst, jag förstår att du instinktivt tycker att det är en hädelse.

– Va? Men om folk inte arbetar på kontoret, hur vet vi då att de arbetar? Hur vet vi då när de stämplar in? Hur vet vi då att de inte springer omkring och fikar hela dagarna?

Det här är en allmän uppfattning bland chefer och ledare och det bygger på gamla organisationsstrukturer, gamla sanningar och framför allt ett gammalt ledarskap som mer handlar om kontroll, eller inbillad kontroll, av effektivitet instället för att leda individer framåt.

Det är inget som är exklusivt för gamla chefer. Jag har stött på chefer i 25-30 årsåldern som uttrycker sig som gamla tidens brukspatroner när det kommer till ledarskap. Anledningen är att de är urusla ledare som blir livrädda vid blotta tanken av att inte kunna kontrollera sina anställda.

Varför ska man ens tillåta digitala nomader? Vad är fördelen?

Att vara en digital nomad handlar inte uteslutande om att arbeta från en strand i Thailand. Det finns massvis med direkta och indirekta fördelar med att låta människor ta ansvar för sitt arbete och styra sina liv så som de själva vill. Låt oss börja med ett tankeexperiment.

Förutsätt att du kan sköta alla dina uppgifter via din dator, du kan leverera när du vill och är inte speciellt beroende av andra personer i organisationen annat än mellan kl. 10-14 på dagen. Vilka möjligheter skulle det skapa i ditt liv? Precis, möjligheterna för dig att faktiskt utföra dina uppgifter när det passar dig ökar markant.

Här är några av de fördelar jag direkt kan se för din del:

Här är några direkta fördelar för företaget:

Vad krävs av en ledare för att få det att fungera?

Min syn på det är att chefer behöver börjar arbeta som ledare vilket innebär att de intresserar sig för individerna istället för att agera chef och hålla gruppmöten. Det kräver ett ledarskap som är tydligt, målfokuserat, konsekvent serviceinriktat och bygger på tillit.

1. Led genom en tydlig vision och tydliga mål

Jag som ledare måste tydligt förmedla VAD det är vi ska åstadkomma till NÄR för att min grupp med individer ska dra åt samma håll. Det är vår vision och vårt mål som gruppen arbetar mot varje dag. Precis som vilken projektgrupp som helst.

2. Löpande avstämningar

En veckovis avstämning i en mindre grupp kan vara bra men är inte nödvändig och bör hållas kort. Däremot ska det finnas fasta tider för avstämning med VARJE individ i gruppen VARJE vecka. Det ska det egentligen göra för chefer som har sin personal på kontoret också men här blir det ännu viktigare i en spridd organisation. Avstämningarna är till för att se att individen ligger i linje med vad de ska utföra och att det inte ligger några hinder i vägen för dennes leverans den kommande veckan.

3. Var konsekvent serviceinriktad

Din grupp är de som ska göra jobbet. Det är de som ska se till att ni når era mål. Det betyder att du är vaktmästaren som ser till att allt fungerar så de kan utföra sitt arbete. Du är inte brukspatronen, du är vaktmästaren. Därför måste du alltid avsluta alla individuella uppföljningar med “vad kan jag göra för dig för att du ska nå dina mål” när du arbetar med individerna i din grupp.

4. Lita på din grupp

Du måste ge din grupp tillit annars kommer det inte fungera. När du litar på dem på riktigt, utan att fråga “vad pysslade du med igår då?” så kommer du få tillbaka dina leveranser med mycket högre kvalitet och kreativitet. När du ger individer frihet under ansvar mer kontinuerlig uppföljning kommer de återbetala dig med bra leveranser och en hög lojalitet. De få som inte gör det kan du snabbt vaska ut baserat på deras leveranser.

Jag hävdar att vi kommer se mer digitala nomader framöver och du kommer tvingas göra plats för dem. Varför? Jo, för att de är morgondagens supertalanger, morgondagens Zlatan som kommer välja att arbeta på det här sättet. De vet att de är bra. Så pass bra att de kan ställa krav på hur deras arbetssituation ska se ut och hur de ska kunna styra över sina egna liv.

De vet att de är så bra att de kan gå till din konkurrent och få den möjligheten där om du fortfarande är fast i ditt brukspatronschefskap. Så du kommer helt enkelt tvingas dit. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig på hur du ska arbeta med spridda organisationer som får arbeta med stor frihet under ansvar.