Posts with category: Miscellaneous

Lists of posts with category Miscellaneous

Ode to Flatulence


There has been a tradition of writing poems about passing gas, farting or as it’s called with a more posh word, flatulence. When I write I often need to take breaks in my writing to let my mind do something else. Today it became an Ode to the fine art of passing gas in public. […]


Read more

Får demokratin försvara sig med propaganda?


Jag ser ofta att olika personers åsikter bekräftas, eller görs till någon slags sanning, med argumentet “folk är bara rädda för de som säger som det är”. Den typen av argument kommer eskalera under det här året i och med att det är valår. De används inte allt för sällan av anhängare till ”de enkla […]


Read more